گواهی ما


گواهی ما


        شرکت ما دارای ISO9001 است. برای پاسخگویی به تقاضای مشتری، ما بسیاری از تجهیزات تست مانند تجزیه و تحلیل ابزار خواندن SPK، سه بعدی، تستر مقاومت کششی، تستر سختی و غیره. برای درمان سطح، ما می توانیم پرداخت و آبکاری، پوشش پودر، anodizing، پوشش خلاء، و غیره.