تجهیزات تولید

تجهیزات تولید


در حال حاضر امکانات بزرگ و رسانه های اندازه مراکز CNC، و بسیاری از ماشینکاری دیگر، از جمله ماشین آلات ریخته گری 8 قالب (180T، 280T، و 800T)، و بیش از 60 تجهیزات، از جمله ماشین آلات فرز بزرگ جهانی، ماشین آلات کامپیوتر کنترل عددی، ماشین سنج، ماشین آلات مهر کردن. ما می توانیم قالب در خود ما، با CAD / CAM / CAE طراحی و ساخت محصولات بر اساس نمونه.