اخبار صنعت

هر کس می داند آلومینیوم گرمای سینک، چرا شما آلومینیوم را می خواهید؟

2018-08-13
چرا رادیاتور پروفیل آلومینیوم را انتخاب می کند؟ آیا شما چنین سوالی دارید؟ بنابراین، بیایید نگاهی به مزایای آن داشته باشیم.

اول از همه، به عنوان یک غرق گرما، استفاده از پروفیل آلومینیومی بالا بهتر است، زیرا که آن بهتر از رسیدن به گرما است و از تخلیه گرما از فولاد بهتر است، به طوری که استفاده از مواد کمتر از گرما است غرق کردن با استفاده از فولاد بزرگترین تفاوت بین رادیاتور پروفیل آلومینیوم این است که مقاومت خوردگی خوبی دارند. از آنجا که از آلومینیوم ساخته شده است، آن دارای ویژگی های مقاومت خوردگی است. از آنجا که آلومینیوم با اکسیژن تماس می گیرد، یک فیلم اکسید روی سطح آلومینیوم ایجاد می کند. این فیلم در برابر خوردگی اشیاء خورنده مقاومت خواهد کرد. نقش. بنابراین مقاومت خوردگی آن بسیار خوب است.