اخبار صنعت

مسائل مربوط به مسکن آلومینیوم ریخته گری مورد نیاز است؟

2018-08-28
در ابتدا، مشکلی را که در این زمینه وجود دارد، در نظر بگیرید.

دوم، مسئله ضخامت دیواره آلومینیوم ریخته گری آلومینیوم را در نظر بگیرید، ضخامت ضخامت برای پر شدن بیش از حد بزرگ است.

سوم، در ساختار، سعی کنید از ظهور سازه هایی که به ساختارهای پیچیده قالب منجر می شوند جلوگیری شود و از هسته های متعدد یا هسته های مارپیچی استفاده کنند.

چهارم، بعضی از قطعات ریخته گری ممکن است نیازهای خاصی مانند تزریق سوخت داشته باشند.

پنجم، طراحی مساله قالب را در نظر می گیرد. اگر موقعیت های مختلفی از هسته وجود داشته باشد، سعی کنید دو طرف را قرار دهید، بهتر است که هسته پایین را قرار ندهید، به طوری که زمان طولانی است، هسته ریخته گری آلومینیوم آلیاژی مشکل خواهد داشت.