اخبار صنعت

رادیاتورهای LED دارای نقاط قوت هستند

2018-08-30
رادیاتورهای LED نقاط قوت دارد:

قیمت ارزان، مقرون به صرفه و قابل بازیافت است به دلیل خوردگی آن، خوردگی موضعی است، آن را یک خوردگی بلوکی تشکیل نمی دهد، بنابراین زنگ زدن آسان نیست از بدن خلاص شدن از شر، اکسیژن نمی تواند به بدن درون بدن برای ایجاد سطح خوردگی در سطح، به طوری که زندگی 25 سال است. در 30 سالگی، دیوار دارای مدت زمان ذخیره سازی گرما و سرعت خوردگی آهسته است.


بنابراین خنک کننده چراغ LED برای خنک کردن LED استفاده می شود.