اخبار صنعت

چگونه رادیاتور را انتخاب کنید

2018-09-03
توصیه می شود برای انتخاب یک لوله گرما و یک لوله گرمایش خنک کننده ترموالکتریک به عنوان یک دستگاه انتقال حرارت کارآمد. انتقال حرارت بین مایعات گرم و سرد بوسیله جابجایی فازهای تبخیر و فشرده سازی فاز مایع در محیط مایع کار می شود. در مقایسه با دستگاه خنک کننده، رادیاتور لوله حرارت دارای ویژگی های سبک وزن، ساختار ساده، انتقال حرارت بالا، انتقال حرارت سریع، دوام، ذخیره سازی آسان و ذخیره سازی، و بدون مصرف انرژی است.