اخبار شرکت

توجه! فصل گرم در حال آمدن است!

2018-09-07

اکتبر در حال آمدن است، فصل گرم است، و برنامه تولید ما کاملا تنگ است. هر روز کارگران ما تا عصر کار می کنند تا اطمینان حاصل شود که سفارشات می توانند به موقع تکمیل شوند. گرمای خورشیدی ما، از جمله گرمادهی آلومینیومی، گرمایش اکسترود شده، گرمایش گرمای پین، چراغهای نور LED به مشتریان ما در سراسر جهان از طریق هوا، دریا و اکسپرس بین المللی حمل می شود. مکانیک Yotch همیشه بهترین کار را برای حمایت از شما انجام می دهد.


اگر سفارش جدیدی دارید، لطفا برای اولین بار به ما بگویید، ما برنامه تولید ما را بررسی می کنیم و بلافاصله برای شما خط تولید را اشغال می کنیم.