اخبار صنعت

نقش اصلی چراغ های خنک کننده چیست؟

2018-10-10
تابع اصلی خنک کننده گرمایش الكتریكی این است كه به طور مداوم گرما تولید شده توسط عملكرد تراشه چراغ را به محیط بیرون بیاورد و از این طریق دمای یك تراشه در محدوده مورد نظر نگهداری شود و در نتیجه اطمینان از اینكه لامپ LED بتواند كار كند به طور معمول کیفیت سینک ظرفشویی LED عمدتا بستگی به مقاومت حرارتی گرمای خنک کننده دارد. هرچه مقاومت حرارتی کوچکتر باشد، درجه حرارت اتصال لامپ LED در شرایط مشابه پایین می آید، و پایین تر از دمای اتصال لامپ LED، طول عمر تراشه خواهد بود. بنابراین، رادیاتور لامپ چراغ باید یک منطقه تخلیه حرارتی خاص داشته باشد، و مواد خنک کننده گرما باید یک هدایت حرارتی خاص و ضریب اشباع حرارت بالا داشته باشد؛ علاوه بر این، مواد هدایت گرما نیز باید وزن سبک، پردازش آسان و قیمت پایین داشته باشند. امکانات.