اخبار صنعت

تجزیه و تحلیل مشکلات تلفات حرارتی LED

2018-10-24
در حال حاضر، بهره وری درخشان LED ها هنوز نسبتا پایین است، که در نتیجه افزایش دمای اتصال و کاهش طول عمر می شود. به منظور کاهش دمای اتصال برای بهبود زندگی، ضروری است توجه زیادی به مسئله اتلاف گرما داده شود.طراحی تخریب گرما از LED باید از ابتدای تراشه تا تمام گرمای خورشید باشد و هر مرحله باید توجه کامل شود. طراحی نامناسب هر لینک می تواند مشکلات جدی گرمازدگی را به همراه داشته باشد. در گذشته چراغ های خیابانی LED تعداد زیادی از خرابی های کار طولانی مدت را متحمل شدند، بیش از نیمی از آنها ناشی از کمبود طراحی گرما بود، و نیمه دیگر ناشی از شکست قدرت بود. بنابراین، طراحی تخلیه گرما باید توجه کامل شود.