اخبار صنعت

نقش اصلی رادیاتور LED

2018-05-21

نقش اصلیاز رادیاتور LED:


تابع اصلی خورشیدی گرمایش LED به طور مداوم صادرات و گرما تولید شده در طول عملیات تراشه چراغ را به محیط زیست منتقل می کند، به طوری که دمای تراشه در محدوده مورد نیاز حفظ می شود، در نتیجه اطمینان از اینکه چراغ لامپ می تواند کار کند به طور معمول کیفیت هیدرولیک LED به طور عمده توسط مقاومت حرارتی نزول حرارت تعیین می شود. مقاومت حرارتی کوچکتر، دمای پایین اتصال لامپ LED را در همان شرایط پایین تر، دمای اتصال اتصال LED پایین تر و طول عمر محصول تراشه کمتر است. بنابراین، رادیاتور لامپ LED باید یک منطقه تضعیف حرارتی خاص داشته باشد. در عین حال، مواد لازم برای ساخت رادیاتور باید هدایت حرارتی خاصی داشته باشند و میزان اشباع حرارت بالا را داشته باشند. علاوه بر این، مواد هدایت گرما نیز باید سبک وزن، پردازش آسان و قیمت پایین داشته باشند.

Aluminum Extrusion Heat Sink Enclosure